STRATÉGIA MEGALKOTÁSÁT CÉLZÓ TRÉNING

Megújuláson, változáson áteső vagy kritikus pontot átélő szervezetek esetében kiemelten fontos egy új stratégiai cél megalkotása. Rengeteg segítséget kaphat a cégvezetés a vezetői gárdájától, ezért tréningünk során a közös stratégia cél, a jövőkép és a misszió megalkotására fektetjük a hangsúlyt.

tréning érintettjei: vezetői csapat
tréning időtartama: 2-4 nap/csoport (a szervezetet érintő hatások függvvényében)

VEZETŐ FEJLESZTÉSI TRÉNING

A vezetői kompetenciák erősítését, fejlesztését célzó csoportos tréning, ahol megmutatjuk az egyes kompetenciák jellegét, gyakorlati alkalmazását a szervezetre jellemző helyzetekre.

ideális csoportméret: 6-12 fő
tréning érintettjei: vezetői munkakört betöltők
tréning időtartama: 2 nap/ kompetencia / csoport

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ÉS MOTIVÁCIÓS TRÉNING I.

Mire jó a teljesítményértékelés és miért szükséges a motivációs rendszer a mai szervezetekben? Meglévő rendszerek helyes alkalmazása - megújítása vagy új rendszer bevezetése esetén tréningünk gyakorlatias módszerrel mutatja meg e rendszerek hasznosságát és alkalmazásának módszereit.

ideális csoportméret: 8-12 fő
tréning célcsoportja: jellemzően vezetői munkakört betöltők csoportja és/vagy a szervezet kulcsemberei

tréning időtartama:

  • meglévő rendszer esetén: 2 nap/csoport
  • új rendszer kialakításához: 3 nap/csoport
TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ÉS MOTIVÁCIÓS TRÉNING II.

Hogyan használjuk a teljesítményértékelést jól és hogyan értékeljünk? Egy teljesítményértékelési rendszer helytelen használata jelentősen ronthatja az amúgy motivált és jól teljesítő dolgozó teljesítményét. Tréningünk során gyakorlatorientáltan nézzük meg különböző esetek megvizsgálásával, hogy értékeljünk megfelelően és hogyan érjük el a dolgozónál azt, hogy a teljesítményértékelés konstruktív és előremutató legyen.

ideális csoportméret: 6-12 fő
tréning célcsoportja: értékelő személyek a szervezetben
tréning időtartama: 2 nap/csoport

HR MANAGEMANT TRÉNING

Az emberi erőforrást támogató szervezeti egységek munkáját fejlesztő gyakorlatorientált tréning, amely segíti a HR folyamatok optimalizálását, a hatékonyabb működést és a HR funkciók bővítésére megoldásokat kínál.

ideális csoportméret: 5-12 fő
tréning célcsoportja: HR tevékenységet végző dolgozók
tréning időtartama: 2 nap/csoport

KOMMUNIKÁCIÓS TRÉNING

Kommunikációs technikák fejlesztése (verbális, non-verbális kommunikációs, konfliktuskezelési technikák, asszertivitás, stb) gyakorlatorientált feladatokkal. Ez a típusú tréning gyakran segíti elő a csoportkohézió erősödését is, hiszen játékos feladatokkal, humoros megoldásokkal találkozhatunk a tréning során.

ideális csoportméret: 8-12 fő
tréning célcsoportja: szervezet dolgozója
tréning időtartama: 2 nap/csoport (szükség esetén egyeztetve)